Naša firma Technostav, spol. s.r.o pôsobí na stavebnom trhu od roku 1991 so zameraním na tabuľa800investičnú výstavbu, ale hlavne na rekonštrukcie obytných budov, priemyselných budov, budov občianskej vybavenosti ale aj na zdravotnícke objekty.

Firma realizuje aj stavebné práce charakteru: drobné komunikácie, kanalizácie, vodovody, elektroinštalácie, zemné a výkopové práce,  ale aj iné ako výroba sušiakov, prístreškov, zábradlí.

V posledných rokoch sa podľa požiadaviek trhu zameriavame najmä na zatepľovanie budov systémom BASF, na čo má firma zaškolených pracovníkov a certifikáty od firmy BASF a licenciu od TSÚS.

Ďalej realizujeme rekonštrukcie plochých striech aj so zateplením systémom VEDAG a MARIS POLYMERS.

Naša firma realizuje stavby podľa požiadaviek investora.

stavby_uvod200x150 uvod_fasady uvod_zemne150x113 uvod_ostatne150x113
Výstavba, rekonštrukcie Fasádny zatepľovací systém Zemné a výkopové práce Ostatné služby