Pôsobíme na stavebnom trhu od roku 1991 so zameraním hlavne na investičnú výstavbu, ale tiež na rekonštrukcie obytných budov, priemyselných budov, budov občianskej vybavenosti ale aj na zdravotnícke objekty a:

  • pozemné a inžinierske stavby – kanalizácie, vodovody aj GOstrojovy_park
  • stavebné inštalácie
  • zatepľovanie budov
  • hydroizolácie striech
  • špeciálne hydroizolácie systémom PCI BASF
  • rekonštrukcie historických budov
  • zemné a výkopové práce
  • drobné komunikácie
  • elektroinštalácie
  • iné (výroba sušiakov, prístreškov, zábradlí)