+421 918 383 995 info@technostav.sk

Referencie

Realizované stavby :

 

 • Rekonštrukcia obecného úradu Výčapy-Opatovce
 • Rekonštrukcia strechy – obecný úrad Jarok, Bytový dom ČSl. armády
 • výroba vstupných brán
 • zateplenie rodinných domov
 • chodníky v obci Jarok
 • rekonštrukcia starších rodinných domov
 • výstavba rodinných domov, garaží, …
 • Banka Haná Nitra, Dunajská Streda, Slovenská kreditná banka Nitra, Eko-agro banka Nitra, VÚB Zlaté Moravce, Vráble
 • rekonštrukcia kaštieľa Mojmírovce : športová strelnica, žrebčín – kongresová sála
 • Fakultná nemocnica Nitra – pavilón infekčné, kožné, detské,, pedopsychiatria, pavilón rehabilitácie,
 • aula SPU Nitra – sociálne zariadenie, Agroinštitút – rekonštrukcia, Hotel Agrokomplex
 • SPP a.s. OZ Nitra –  AB Vodná ul., AB Pieskova ul.,
 • Krajská prokuratúra Nitra, Okresná prokuratúra Levice
 • Transformácia Destkého domova a Domova sociálnych služieb Nitra-CHrenová
 • Psychiatrická nemocnica V. Zálužie – Kompletná rekonštrukcia pavilónov 6 ks
 • Obnova bytových domov so zateplením
 • Výstavba bytov Novozámocká 195 Nitra