+421 918 383 995 info@technostav.sk

Referencie

Realizované stavby :

  • Banka Haná Nitra, Dunajská Streda, Slovenská kreditná banka Nitra, Eko-agro banka Nitra, VÚB Zlaté Moravce, Vráble
  • rekonštrukcia kaštieľa Mojmírovce : športová strelnica, žrebčín – kongresová sála
  • Fakultná nemocnica Nitra – pavilón infekčné, kožné, detské,, pedopsychiatria, pavilón rehabilitácie,
  • aula SPU Nitra – sociálne zariadenie, Agroinštitút – rekonštrukcia, Hotel Agrokomplex
  • SPP a.s. OZ Nitra –  AB Vodná ul., AB Pieskova ul.,
  • Krajská prokuratúra Nitra, Okresná prokuratúra Levice
  • Transformácia Destkého domova a Domova sociálnych služieb Nitra-CHrenová
  • Psychiatrická nemocnica V. Zálužie – Kompletná rekonštrukcia pavilónov 6 ks
  • Obnova bytových domov so zateplením
  • Výstavba bytov Novozámocká 195 Nitra